Адвокат Снежина Ковачева - лектор пред Камарата на независимите оценители в България


Регионална колегия – Варна на КНОБ организира на 22.05.2021 г. квалификационен семинар на тема:

,,СПЕЦИФИКИ В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОЗЕМЛЕНАТА РЕНТА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА ПО ПРИХОДИТЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ”, на който  адвокат Снежина Ковачева ще разясни пред участниците какви са особеностите при сключване на арендните договори  и формирането на арендното плащане.

По време на семинара ще бъде разяснено защо пазарната цена на земеделска земя у нас  е сравнително ниска в сравнение с други страни от Европа, а в същото време поземлената рента е с най-висок ръст? Кои фактори влияят върху тази тенеденция?

Кои са формите за ползване на земеделската земя и средствата за земеделско ползване? Как се формира арендното плащане?
 
Какви са подходите за оценяване на земеделската земя и трайните насаждения?
 

В семинара ще вземат участие доказани експерти като доц.д-р Мария Станимирова. Тя притежава огромен научен и практически опит в управлението на поземлените ресурси, аграрният маркетинг, програмите за развитие на селските райони и др. Доц.Станимирова ще разкаже за основните подходи за оценяване на земеделски земи и трайни насаждения, за факторите, които въздействат върху поземлената рента и цената на земеделската земя, за тенденциите в изменението на поземлената рента и цената на земеделската земя в България.

Светлана Попова е с над 15 – годишен опит в оценки на земеделски земи и трайни насаждения. Тя ще даде яснота относно спецификите при оценката на земеделски земи при условия на учредяване на ограничени вещни права и обезщетения при отчуждаване.

Повече подробности за събитието можете да прочетете тук.

Добавете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *.