razpiska

Може ли нотариалният акт да служи за разписка за получена сума?

В кантората имах следния случай, който постави въпроса какво представлява разписката за получена сума: Виолета закупила недвижим имот от свой близък роднина. В нотариалния акт беше записано, че продажната цена на имота е платена от купувача и получена от ...

nasledstvo-advokat

Наследник ли сте?

В кантората имах следния случай, който постави въпроса кога и дали едно лице е наследник: Валерия била осиновена от своите леля по майчина линия и чичо, когато била на 12 години. Минали много години. Валерия се омъжила и родила две деца. Някъде по това ...

sdelki-nedvizhimi-imoti

Предварителният договор при сделки с недвижими имоти

В интернет пространството има много публикации за това какви са стъпките при  извършване на сделки с недвижими имоти. Те станаха многобройни през 2021 г., когато пазарът на недвижими имоти започна да се нагорещява. Въпреки многото статии обаче все още ...

advokat-kovacheva (5)

Трудова злополука

Съгласно чл.55, ал.1 от КСО трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

advokat-kovacheva (4)

Получиха ли ателиетата статут на жилища?

„Официално: ателиетата получиха статут на жилища!“

„Край на сделките с ателиета, и те също стават апартаменти!“

Това са заглавията на голяма част от публикуваните новинарски статии, след като на 23.02.21г. в брой 16 на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.   Към §5, т.29 и т.29а от ДР на ЗУТ законодателят добави следното изречение: „При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища.“

Така всички приеха, че ателиетата вече са жилища! Дори лицата, професионално ангажирани с  построяването или с покупко-продажбата на имоти. През последните няколко седмици в практиката ми отново срещнах това убеждение (или по-скоро заблуждение). Реших да споделя моя прочит на допълнението в закона.

...

advokat-kovacheva (3)

Могат ли да се обжалват експертните решения на ТЕЛК?

Експертните решения на ТЕЛК подлежат на административен и съдебен контрол. Могат да се обжалват, както констатациите на здравния орган относно трудоспособността на освидетелствания, така и изводът на ТЕЛК дали лицето може да изпълнява определена длъжност.

advokat-kovacheva (12)

Разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка

Преди няколко дни имах среща с Донка. Мъжът й Георги получил искова молба, с която сестра му Гергана желаеше да се развали договор за издръжка и гледане, по силата на който през далечната 1996 г.  родителите й прехвърлили на Георги имот в гр. Варна срещу задължението му да поеме гледането и издръжката на двамата родители докато са живи, лично или чрез трето лице. Преди две години починал баща им, а преди няколко месеца – тяхната майка.

...

advokat-kovacheva (21)

Възстановяване на работа – част II

В първа част на темата Ви разказах за случай от практиката ми, където съдът подробно разгледа въпроса от кой момент тече срокът, в който възстановеният на работа работник следва да се яви на работа.

Статията предизвика интерес, за което благодаря. В коментар г-жа Светлана Панайотова постави следния въпрос:  необходимо ли е възстановеният работник да ходи всеки ден на работа, при условие, че работодателят не го допуска? ...

advokat-kovacheva (22)

Възстановяване на работа – част І

В кантората имах следния случай:

В трудов спор представлявах работник, чието трудово правоотношение беше прекратено незаконосъобразно.  Съдът отмени заповедта за уволнение и възстанови работника на заеманата преди уволнението длъжност. Клиентът имаше интерес да постъпи на работа възможно най-бързо. Веднага след като узнахме за влязлото в сила решение, подадохме писмена молба до работодателя. С нея го уведомихме, че лицето ще се яви на работа на изрично посочена от нас дата, избрана в рамките на двуседмичния срок от момента на узнаването на съдебното решение. В съответния ден клиентът се яви на работа, но работодателят му не го допусна. Считаше, че след като работникът не е получил от съда изрично съобщение по чл.345, ал.1 от КТ, то  двуседмичният срок за постъпване на работа не е започнал да тече и работодателят няма задължение  да го допусне до работното му място.

...