advokat-kovacheva (15)

Разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот поради неплащане на цената

Разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот поради неплащане на цената

Снежина Ковачева

адвокат

Facebook Instagram Youtube Linkedin

Преди три седмици ми се обади Валери. Получил искова молба от своя брат, с която последният предявил претенции за разваляне на договор за покупко-продажба на ½ идеална част от апартамент, който Валери закупил от баба им Радка.

...

advokat-kovacheva (16)

Има ли право работникът на платен годишен отпуск от датата на незаконното уволнение до датата на възстановяването му на работа?

Трудово право. Нова Практика в ЕС.

Снежина Ковачева

- адвокат

Facebook Instagram Youtube Linkedin

С решение от 25.06.2020 г. по съединени дела C-762/18 и C-37/19  съдът на ЕС постанови, че незаконно уволнен работник, който по-късно е възстановен на работа от националния съд вследствие на отмяна на уволнението му, има право на полагаемия се за този период платен годишен отпуск.

...

advokat-kovacheva (21)

Възстановяване на работа – част II

Възстановяване на работа - II.

Снежина Ковачева

- адвокат

Facebook Instagram Youtube Linkedin

В първа част на темата Ви разказах за случай от практиката ми, където съдът подробно разгледа въпроса от кой момент тече срокът, в който възстановеният на работа работник следва да се яви на работа.

Статията предизвика интерес, за което благодаря. В коментар г-жа Светлана Панайотова постави следния въпрос:  необходимо ли е възстановеният работник да ходи всеки ден на работа, при условие, че работодателят не го допуска? ...

advokat-kovacheva (20)

Изменение на кадастралния регистър

Изменения на кадастралния регистър.

Снежина Ковачева

- адвокат

Facebook Instagram Youtube Linkedin

В кантората дойде Стефан със следния казус:

Притежавал имот по наследство от своя дядо, в който искал да построи къща. Когато предприел действия за издаване на скица установил, че в кадастралния регистър имотът бил записан на лицето Ивайло Х., който се легитимирал като собственик по силата на нотариален акт за дарение. Службата по кадастър отказала да издаде скица на Стефан, докато спорът кой е собственик не бъде решен по съдебен ред. Стефан завел дело против Ивайло Х. с твърдение, че не е могъл да стане собственик на имота на основание договор за дарение (т.нар. отрицателен установителен иск). ...

advokat-kovacheva (22)

Възстановяване на работа – част І

Възстановяване на работа - I.

Снежина Ковачева

- адвокат

Facebook Instagram Youtube Linkedin

В кантората имах следния случай:

В трудов спор представлявах работник, чието трудово правоотношение беше прекратено незаконосъобразно.  Съдът отмени заповедта за уволнение и възстанови работника на заеманата преди уволнението длъжност. Клиентът имаше интерес да постъпи на работа възможно най-бързо. Веднага след като узнахме за влязлото в сила решение, подадохме писмена молба до работодателя. С нея го уведомихме, че лицето ще се яви на работа на изрично посочена от нас дата, избрана в рамките на двуседмичния срок от момента на узнаването на съдебното решение. В съответния ден клиентът се яви на работа, но работодателят му не го допусна. Считаше, че след като работникът не е получил от съда изрично съобщение по чл.345, ал.1 от КТ, то  двуседмичният срок за постъпване на работа не е започнал да тече и работодателят няма задължение  да го допусне до работното му място.

...

advokat-kovacheva (19)

Право на Европейския съюз – какво е това и намира ли приложение в нашата действителност?

Правото на Европейския Съюз.

Снежина Ковачева

- адвокат

Facebook Instagram Youtube Linkedin

През последните години правото не е това, което беше!

Познаването на местното законодателство се оказва все по-недостатъчно при решаването на даден проблем. Правото на Европейския съюз става все по-необходимо и важно в българската икономическа и социална среда. Общностното право има отношение както към административното право (напр. данъчно облагане, програми за развитие на селските райони, конкурентно право и др.), така и към трудовото право, семейното право, наказателното право и т.н.

...

advokat-kovacheva (17)

„Изкуствено създадени условия“ от земеделските производители – налице ли са такива във Вашия проект?

"Изкуствено създадени условия"

Снежина Ковачева

- адвокат

Facebook Instagram Youtube Linkedin

Един от последните случаи в моята практика бе обжалването на заповед, с която  Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ отказа финансова помощ на кандидат по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Причини за отказа

...