Блог статии


Posted inОблигационно право
21 фев., 2022

Може ли нотариалният акт да служи за разписка за получена сума?

В кантората имах следния случай, който постави въпроса какво представлява разписката за получена сума: Виолета закупила недвижим имот от свой близък роднина. В нотариалния акт беше записано, че продажната цена на имота е платена от  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inНаследствено право
28 ян., 2022

Наследство – един различен казус

В кантората имах следния случай, който постави въпроса дали едно лице е наследник и може ли да получи наследство: Валерия била осиновена от своите леля по майчина линия и чичо, когато била на 12 години.  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

sdelki-nedvizhimi-imoti
Posted inВещно право, Облигационно право
12 ян., 2022

Предварителният договор при сделки с недвижими имоти

В интернет пространството има много публикации за това какви са стъпките при  извършване на сделки с недвижими имоти. Те станаха многобройни през 2021 г., когато пазарът на недвижими имоти започна да се нагорещява. Въпреки многото  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inТрудово право
25 ное., 2021

Трудова злополука

Съгласно чл.55, ал.1 от КСО трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието,  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inАдминистративно право
19 авг., 2021

Изменение на кадастралния регистър

Случвало ли ви се е да получите съобщение, в което Службата по кадастъра Ви уведомява, че е извършила изменение на кадастралния регистър като за собственик на Вашия имот е вписала друго лице?

Posted inВещно право
16 юни, 2021

Получиха ли ателиетата статут на жилища?

„Официално: ателиетата получиха статут на жилища!“ „Край на сделките с ателиета, и те също стават апартаменти!“ Това са заглавията на голяма част от публикуваните новинарски статии, след като на 23.02.21г. в брой 16 на Държавен  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inАдминистративно право, Трудово право
01 юни, 2021

Могат ли да се обжалват експертните решения на ТЕЛК?

Експертните решения на ТЕЛК подлежат на административен и съдебен контрол. Могат да се обжалват, както  констатациите на здравния орган относно трудоспособността на освидетелствания, така и изводът на ТЕЛК дали лицето може да изпълнява определена длъжност.  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inОблигационно право
09 апр., 2021

Съгласието на съпруга при сключване на предварителен договор за продажба на недвижим имот

Преди известно време с мен се свърза Симеон. Попита ме колко пари бих му взела за изготвянето на предварителен договор за покупка на недвижим имот. Поисках да разбера подробности за характера на бъдещата сделка. Обясних,  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inОблигационно право
29 дек., 2020

Разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка

Преди няколко дни имах среща с Донка. Мъжът й Георги получил искова молба, с която сестра му Гергана желаеше да се развали договор за издръжка и гледане, по силата на който през далечната 1996 г.   ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inВещно право
19 ное., 2020

Паркирането в жилищен комплекс

Един от съвременните и наболели проблеми е този с паркирането, включително в жилищните комплекси от затворен тип. С появата на паркоместата възникнаха не малко въпроси – могат ли същите да са предмет на прехвърлителни сделки  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Кога една част от сграда е обща за всички етажни собственици
Posted inВещно право
31 окт., 2020

Кога една част от сграда е обща за всички етажни собственици?

Ще Ви разкажа за един случай, който постави въпроса дали избеният коридор в жилищна сграда е обща част за всички етажни собственици и можем ли да защитим правото си на достъп до него.

Posted inОблигационно право
14 сеп., 2020

Разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот поради неплащане на цената

Преди три седмици ми се обади Валери. Получил искова молба от своя брат, с която последният предявил претенции за разваляне на договор за покупко-продажба на ½ идеална част от апартамент, който Валери закупил от баба им  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inАдминистративно право
03 май, 2019

„Изкуствено създадени условия“ от земеделските производители – налице ли са такива във Вашия проект?

Един от последните случаи в моята практика бе обжалването на заповед, с която  Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ отказа финансова помощ на кандидат по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Причини за отказа

Posted inОблигационно право
20 ян., 2021

Защита при неплащане на арендно възнаграждение

В една от предните си публикации Ви разказах какви са основанията за изменение на арендното възнаграждение. Въпросът стана актуален през есента на 2020 г., след като за поредна година добивите от обработка на земеделска земя  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inВещно право, Облигационно право
03 окт., 2020

Основания за изменение на арендното плащане в договор за аренда

Тези дни в офиса ми дойде Димитър. От години се занимавал с обработка на земеделска земя. Развивал дейността си както върху собствена, така и върху наета чрез договори за аренда земя. Димитър ми сподели, че  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inТрудово право
01 авг., 2020

Има ли право работникът на платен годишен отпуск от датата на незаконното уволнение до датата на възстановяването му на работа?

С решение от 25.06.2020 г. по съединени дела C-762/18 и C-37/19  съдът на ЕС постанови, че незаконно уволнен работник, който по-късно е възстановен на работа от националния съд вследствие на отмяна на уволнението му, има  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inТрудово право
08 юли, 2020

Възстановяване на работа – част II

В първа част на темата Ви разказах за случай от практиката ми, където съдът подробно разгледа въпроса от кой момент тече срокът, в който възстановеният на работа работник следва да се яви на работа. Статията  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inАдминистративно право
29 юни, 2020

Изменение на кадастралния регистър

В кантората дойде Стефан със следния казус: Притежавал имот по наследство от своя дядо, в който искал да построи къща. Когато предприел действия за издаване на скица установил, че в кадастралния регистър имотът бил записан  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inТрудово право
16 юни, 2020

Възстановяване на работа – част І

В кантората имах следния случай: В трудов спор представлявах работник, чието трудово правоотношение беше прекратено незаконосъобразно.  Съдът отмени заповедта за уволнение и възстанови работника на заеманата преди уволнението длъжност. Клиентът имаше интерес да постъпи на  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Posted inЕвропейско право
03 май, 2019

Право на Европейския съюз – какво е това и намира ли приложение в нашата действителност?

През последните години правото не е това, което беше! Познаването на местното законодателство се оказва все по-недостатъчно при решаването на даден проблем. Правото на Европейския съюз става все по-необходимо и важно в българската икономическа и  ВИЖ ПОВЕЧЕ »

Shopping Basket