kadastar-bg

Изменение на кадастралния регистър

Изменение на кадастралния регистър.

Снежина Ковачева

- адвокат

Случвало ли ви се е да получите съобщение, в което Службата по кадастъра Ви уведомява, че е извършила изменение на кадастралния регистър като за собственик на Вашия имот е вписала друго лице?

Точно такова съобщение беше изпратено до Ралица. То било получено от нейния син, който забравил да ѝ го предаде. Открил и предал писмото едва след няколко седмици. Когато го прочела, Ралица изпаднала в шок. Ставало въпрос за имот, който преди 7 години купила от възрастни хора. С писмото службата по кадастър я уведомявало, че за собственик на този имот е вписано друго лице. Ралица знаела кое е то, тъй като преди години водила съдебен спор с него. Тогава лицето твърдяло, че той е собственик на недвижимия имот на основание нотариален акт за покупко-продажба. Искал от съда да установи това обстоятелство, за да е безспорно. Делото обаче не било разгледано по същество. Гражданският съд приел, че липсва правен интерес от водене на делото и го прекратил със съдебен акт, наречен определение.  

advokat-kovacheva (3)

Могат ли да се обжалват експертните решения на ТЕЛК?

Експертните решения на ТЕЛК подлежат на административен и съдебен контрол. Могат да се обжалват, както констатациите на здравния орган относно трудоспособността на освидетелствания, така и изводът на ТЕЛК дали лицето може да изпълнява определена длъжност.

advokat-kovacheva (20)

Изменение на кадастралния регистър

Изменения на кадастралния регистър.

Снежина Ковачева

- адвокат

В кантората дойде Стефан със следния казус:

Притежавал имот по наследство от своя дядо, в който искал да построи къща. Когато предприел действия за издаване на скица установил, че в кадастралния регистър имотът бил записан на лицето Ивайло Х., който се легитимирал като собственик по силата на нотариален акт за дарение. Службата по кадастър отказала да издаде скица на Стефан, докато спорът кой е собственик не бъде решен по съдебен ред. Стефан завел дело против Ивайло Х. с твърдение, че не е могъл да стане собственик на имота на основание договор за дарение (т.нар. отрицателен установителен иск).

advokat-kovacheva (17)

„Изкуствено създадени условия“ от земеделските производители – налице ли са такива във Вашия проект?

"Изкуствено създадени условия"

Снежина Ковачева

- адвокат

Един от последните случаи в моята практика бе обжалването на заповед, с която  Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ отказа финансова помощ на кандидат по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Причини за отказа