advokat-kovacheva (19)

Право на Европейския съюз – какво е това и намира ли приложение в нашата действителност?

Правото на Европейския Съюз.

Снежина Ковачева

- адвокат

През последните години правото не е това, което беше!

Познаването на местното законодателство се оказва все по-недостатъчно при решаването на даден проблем. Правото на Европейския съюз става все по-необходимо и важно в българската икономическа и социална среда. Общностното право има отношение както към административното право (напр. данъчно облагане, програми за развитие на селските райони, конкурентно право и др.), така и към трудовото право, семейното право, наказателното право и т.н.