davnost

Придобивна давност между сънаследници

Какви са предпоставките за придобиване на един имот по давност от сънаследник?
Може ли да се придобие имот по давност на основание построената в имота сграда?

Може ли да се изгуби право на собственост поради неупражняването му в продължение на години?