Други сфери на дейност


Разнообразието от граждански, търговски или административни казуси е толкова голямо, че не може да бъде обхванато в рамките на един клон на правото.  Един въпрос може да има както гражданско-правен, така и административно-правен характер. Oпределени действия могат да бъдат квалифицирани като престъпление и да се разглеждат от нормите на наказателното право. Зад един проблем е възможно да се крият няколко други.

Въпросите, които възникват във взаимоотношенията между правните субекти са толкова много, че често изискват мнението на специалисти от други професионални области.

Необходимостта от комплексен подход и прилагането на знания от различни експерти най-ясно се откроява при осъществяването на търговска дейност. Търговците често се изправят пред необходимостта от правна, данъчна и финансово-счетоводна консултация. Една сделка, доставка или услуга може да породи неблагоприятни последици, ако предварително не е преценено какви са данъчните задължения за търговеца, какъв е очакваният финансов резултат,  каква е правната рамка.

Когато проучвате вещно-правния статут на един имот  е повече от необходимо да знаете параметрите му на застрояване, точната му площ, разположението на границите му. В тези случаи освен юрист Ви е необходим и опитът на архитект или геодезист.

При подготовката на дело, когато за изясняването на определени факти се изискват специални знания, помощта на съответния експерт е повече от препоръчителна.

В дейността ми на адвокат се водя от разбирането, че най-добри резултати се постигат тогава, когато  един случай се разгледа от различни специалисти. Ето защо, при необходимост  си взаимодействам с архитекти, геодезисти, финансисти, икономисти, счетоводители, данъчни консултанти, одитори, пеналисти и други.

Не се колебайте да се свържете с мен по всякакви въпроси, които възникват във Вашето ежедневие. Там, където е необходима допълнителна експертиза, ще потърсим съдействие от  моите партньори или колеги. Те с радост ще споделят своя опит, за да можем заедно да постигнем най-добрия за Вас резултат.

logo