event cover-1

Предварителният договор за покупка на имот - какво трябва да знаем?


“Ера България” АД – една от водещите франчайзингови компании в областта на недвижимите имоти, организира безплатен уебинар на тема: 

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?

ГОСТ ЛЕКТОР: адвокат Снежина Ковачева

РЕГИСТРАЦИЯ за участие

Регистрирайте се ето тук, за да получите линк до ZOOM по имейл, един ден преди събитието.

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот често е подценяван от страните по сделката. Практиката показва, че преди подписването му не се обръща достатъчно внимание на документите, които установяват правата на продавача. Не са малко и случаите, в които съдържанието на договора е противоречиво или неясно. Често страните не знаят какво произтича от едно или друго тяхно задължение, както и какви са правата им при неизпълнение

Цел на уебинара:

– да разясни значението на предварителния договор за покупко-продажба, неговото съдържание, последиците от неизпълнение, както и да акцентира на някои съществени моменти при сключването на този вид договори. Ще бъде обърнато внимание и на необходимостта от предварителна проверка на документите с цел превенция на потенциални проблеми. Ще бъдат посочени конкретни примери от практиката, които са разкрили потенциалните рискове и за които следва да се подходи с внимание при сключването на  предварителен договор.

АКЦЕНТИ на темата:

Ще Ви разкажем:

  • Как следва да се индивидуализира имотът, предмет на предварителния договор?;
  • Какви следва да са уговорките относно цената и може ли същата да бъде изменена?;
  • Кои са страните по предварителния договор и някои особености в тази връзка?;
  • Как следва да се определят правата и задълженията на страните по договора?;
  • Какво е значението на неустойката, на задатъка, на капарото?;
  • Какво следва да е съдържанието на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж?
  • Какви рискове се идентифицират от практиката при сключването на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Уебинарът е насочен към всеки, който иска да знае повече за преддоговорните взаимоотношения при сключването на договор за покупко-продажба на имот (потенциални купувачи или продавачи, строители, собственици и мениджъри на агенции за недвижими имоти, брокери и т.н.).