Отзвук от събитието “Правни основания за ползване на земеделските земи“, проведено на 29.03.2022 г.

Он-лайн лекцията „Правни основания за ползване на земеделските земи“, организирана от Катедра “Аграрна икономика” при Икономически университет – Варна и с участието на адвокат Снежина Ковачева, беше посрещната със засилен интерес.

Присъстваха студенти от дисциплините „Аграрен бизнес“,  „Недвижими имоти и инвестиции“, „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“, както и представители на аграрния бизнес, на академичната и научна общност, представители на Института по аграрна икономика – София, Аграрен университет – Пловдив, представител на Национална служба по съвети в земеделието, преподаватели, адвокати.

Дискусия предизвикаха възможните форми за отдаване ползването на земеделската земя. Г-н Юри Зарев от Националната служба за съвети в земеделието подчерта, че изрично условие в програмите за подпомагане на земеделските стопани е наличието на правно основание за ползване на земеделските земи или на животновъден обект. Обърна внимание, че администрацията изисква правните основания да бъдат вписани.

В тази връзка адвокат Ковачева подробно разясни какво е действието на вписания и невписан договор за наем и на вписания и невписан договор за аренда.

Посочи каква е разликата между вписан договор за наем и вписан договор за аренда, както и между невписан договор за наем и невписан договор за аренда. При какви обстоятелства кой от договорите е противопоставим на другия. Изясняването на въпроса беше от значение при наличието на „застъпване“ на имоти в производство по чл.37в ЗСПЗЗ.

Доц. Минко Георгиев от АУ-Пловдив обърна внимание, че въпросът за противопоставимостта на вписан и невписан договор за аренда или между вписан договор за наем и вписан договор за аренда е с изключително голямо практическо приложение и благодари на лектора, че изрично е засегнал този въпрос.

Доц.д-р Мария Станимирова подчерта кога собствениците на земеделска земя предпочитат да сключат договор за наем и кога договор за аренда.

Г-н Никола Воденичаров – собственик в „Агроспектър“ ООД, сподели защо сключването на договор за аренда е в интерес и на двете страни по поземленото правоотношение. Потвърди, че наличието на правни основания за ползване на земеделската земя е абсолютно условие за осъществяване на дейността на земеделските стопани, вкл. за сключване на споразумения между самите ползватели.

Бяха коментирани казуси от практиката във връзка със сключването на договори само от част от съсобствениците, когато земята е собственост на две или повече лица.

Интерес предизвика темата за „форсмажорни обстоятелства“ и „стопанска непоносимост“.

Беше дискутирано, че наличието на тези обстоятелства са приложими и в поземлените отношения. Обясни се как се установяват, какво е значението им, кога са приложими и какво следва да предприемат страните.

Времето да се изчерпят всички въпроси не стигна, поради което участниците се обединиха около идеята подобно събитие да бъде организирано повторно.

На присъстващите беше изпратена анкета за степента на удовлетвореност от събитието и препоръки към организатора и към лектора. 100% от участниците споделят, че са напълно удовлетворени от лекцията, а 93 %  – че биха участвали отново. От анализа на поставените въпроси прави впечатление, че темата за поземлените отношения е много актуална и повдига много казуси. Част от тях са предмет на конкретно запознаване и самостоятелно консултиране, но други дават идеи за надграждане на темата при следващи подобни мероприятия.

Ето и част от отзивите на самите участниците в събитието:

При изключителен интерес
премина днешната публична лекция на адвокат Снежина Ковачева на тема „ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ“. За пореден път се убедихме колко е важен интердисциплинарният подход както при обучението на студенти, така и при разработването на проекти.

Благодарим,  адвокат Ковачева!

 

Катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна

 

 

Благодарим на адвокат Ковачева за изключително полезните примери и дискусия!

Винаги е радостно да виждаме ползите за студентите, особено когато организираме събития с гости от практиката.

Благодарим, че направихме събитието интердисциплинарно и заедно добавихме стойност!

Ще е чудесно да продължаваме в тази посока.

 

Доц.д-р Мария Станимирова

 

Благодарим на доц. Мария Станимирова за поканата и за предоставената възможност на студентите от специалности „Недвижими имоти и инвестиции“ и
„Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“ също да се включат в организираната лекция на тема „Правни основания за ползване на
земеделските земи“.

 

Благодарим и на адв. Снежина Ковачева за полезната информация, поднесена на разбираем и
достъпен за студентите език.

 

Гл.ас., д-р Анна Господинова

 

 

Лекцията бе изключително полезна! Благодарности на
доц. Станимирова и катедра “Аграрна икономика” за организацията, а на адв. Ковачева за представената ценна информация!

 

Добромир Ганев,
Председател на Националното сдружение за недвижими имоти

 

 

Беше изключително полезно и приятно. Огромна благодарност.  С нетърпение очаквам следващото мероприятие.

 

От участник в семинара/анкетата

 

Благодаря за възможността да участвам в лекцията!
Приветствам подобни онлайн събития по актуални и злободневни теми.

 

От участник в семинара/анкетата

 

За втора поредна
година присъствам на това събитие. Темата беше различна от първата. Лектора я надгради.
Такива събития обаче се организират рядко, а са много полезни и важни за
земеделските стопани. На терен срещаме много въпроси. Знам, че няма как един
семинар да отговори на всички тях, но бихме искали по-често да се организират
такива събития. Ако може на живо.

 

От участник в семинара/анкетата