Процесуално представителство, Други сфери на дейност


     При завеждането на дело се водя от следните действия и принципи:

     Проучване

     Задълбоченото проучване е в основата на успешното решаване на съдебното производство. По време на тази фаза аз работя усилено със своите клиенти, за да разбера спецификите на всеки проблем, отношения, отрасъл или бизнес, така че клиентът да е стъпка напред в съдебната зала. Предварителното и задълбочено проучване на фактите, доказателствата и съдебната практика са от съществено значение за успешния изход на едно дело. Твърдо вярвам, че подготовката е ключът към успеха в съдебните спорове.

     Преговорен процес

     Вярвам, че всеки един спор може да бъде решен по пътя на преговори, извънсъдебно, с минимизиране на разходите за водена на дела. Винаги приемам, че всеки случай може да стигне до съд, но медиацията понякога може да представлява по-ефективна алтернатива на процеса. Ако другата страна не желае да стигне до разумно решаване на проблема, аз не се колебая да заведе дело или да участвам във вече заведен съдебен процес. Винаги спазвам добрия тон в спора между две страни, но без да правя компромис с търсенето на справедливост.

     Съдебен процес

     Когато става въпрос за съдебно дело, аз не се колебая да го заведа и да Ви представлявам във всички инстанции до окончателното му приключване.

 

     Разнообразието от граждански, търговски или административни взаимоотношения е толкова голямо, че не може да бъде обхванато в рамките на един клон на правото. В гражданския и търговския оборот възникват множество взаимоотношения, които често пъти се уреждат от правни норми, систематизирани в различни области или клонове на правото. Един въпрос може да има както гражданско-правен, така и административно-правен характер. Предприемането на определени действия може да има гражданско-правни и наказателно-правни последици. Често търговците имат нужда от правна, данъчна и финансово-счетоводна консултация.  Зад един проблем е възможно да се крият няколко други, при което да е необходим комплексен подход.

     Ето защо, не се колебайте да се свържете с мен по всякакви въпроси, които възникват във Вашето ежедневие. Там, където нямам достатъчна експертиза, ще потърсим съдействие от  моите партньори или колеги. Те с радост ще споделят своя опит, за да можем заедно да постигнем най-добрия за Вас резултат.

logo