Професионален път

Юридическият ми стаж започна през февруари 2003 г. , когато спечелих конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) – Варна.  Работата в тази администрация макар и интересна, не беше достатъчно богата като правна материя.

Затова, когато през същата година  се откри възможност да  започна работа като старши юрисконсулт  в Община Варна, не се колебах да я приема. Това беше желаната от мен позиция. Община Варна е най-голямата администрация в областта, дори и в Североизточна България, а казусите, които се решават – специфични и изключително разнообразни. Благодарение на работата ми там натрупах опит във вещното (имотно) и административно право, както и опит в процесуалното представителство – същината на юридическата професия. 

Работата ми в Община Варна беше голямо стъпало в моето развитие. След време обаче дойде нуждата да работя „от другата страна“, да направя стъпка напред. Исках да разбера какви процеси движат една компания.  Когато през 2007 г. ме поканиха за правен консултант в една от структурите на  AG Capital” АД, реших, че това е мястото, на което мога да разбера как работи бизнесът. Холдингът и до момента е водещ в страната в областта на  посредничеството и инвестициите в недвижими имоти. Професионалната ми дейност в компанията даде възможност да придобия допълнителна експертиза по въпроси, свързани с вещно-правния и устройствен статут на имотите. Разбрах, че да правиш бизнес не е лесно начинание, изисква познания и анализ на много процеси. 

През април 2009 г. дойде времето да развия професионалния си път на свой риск и отговорност. Вписах се като адвокат в Адвокатска колегия – Варна.

Области на дейност

Натрупаният опит в Община Варна и в холдинговата структура предопредели и сферите ми на дейност като адвокат. Работя предимно  по граждански, търговски и административни казуси. В своята практика имам над 400 спечелени дела предимно в областта на вещното, административното, наследственото, семейното,   облигационното и трудовото право. В качеството си на адвокат давам консултации и осъществявам процесуално представителство, както в гр.Варна, така и на територията на други областни центрове в страната.

През последните години придобих богат опит и в оспорването на административни актове (заповеди, уведомителни писма), с които Държавен Фонд „Земеделие“  отказва финансово подпомагане на земеделски производители по програми за развитие на селските райони и програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Материята е тясно свързана с европейското законодателство и предполага задълбочено проучване на постановените в тази връзка международни правни актове и решения на Съда на Европейския съюз.

Повече информация за мен

В сайта можете да се запознаете с всички области, в които осъществявам професионалната си дейност. В рубриката „Полезни Казуси“ ще прочетете интересни случаи от практиката ми.  В страница „Събития“ ще научите повече за обученията, които провеждам.  За да знаете кога има нови статии или събития, е добре да се абонирате за имейл бюлетина. Можете да последвате и фейсбук страницата Адвокат Снежина Ковачева“ в която публикувам и други интересни неща.

При възникнали въпроси ще се радвам да използвате: