davnost

Придобивна давност между сънаследници

Какви са предпоставките за придобиване на един имот по давност от сънаследник?
Може ли да се придобие имот по давност на основание построената в имота сграда?

Може ли да се изгуби право на собственост поради неупражняването му в продължение на години?

Кога една част от сграда е обща за всички етажни собственици

Кога една част от сграда е обща за всички етажни собственици?

Кога една част от сграда е обща за всички етажни собственици?

Снежина Ковачева

адвокат

Ще Ви разкажа за един случай, който постави въпроса дали избеният коридор в жилищна сграда е обща част за всички етажни собственици и можем ли да защитим правото си на достъп до него.

advokat-kovacheva (13)

Основания за изменение на арендното плащане в договор за аренда

Договор за аренда на земеделска земя.

Снежина Ковачева

- адвокат

Тези дни в офиса ми дойде Димитър. От години се занимавал с обработка на земеделска земя. Развивал дейността си както върху собствена, така и върху наета чрез договори за аренда земя.

Димитър ми сподели, че е изключително притеснен от последните две стопански години. Оплака ми се от сухи сезони, ниски добиви и високи разходи за дейността. Преди 5 години сключил множество договори за аренда. Имал дългогодишен ангажимент да изплаща ренти в размер на 90,00 лева за декар. Преди време добивите от дейността били високи, а пазарната конюнктура – благоприятна. В онези времена всеки искал да наеме повече обработваема земя. Най-често като обещае високи ренти.