Абонаментно правно обслужване


При осъществяване на своята стопанска или вътрешно-фирмена дейност всяка компания се среща с казуси, които имат правен характер и изискват мнението на юрист.  Една от формите за осигуряване на текуща правна помощ е сключването на абонаментен договор с адвокат. Все повече компании предпочитат този начин на правно обслужване, тъй като външният правен консултант не представлява административна тежест за компанията. Разходите за възнаграждение са по-ниски, поради това, че не включват задължения за осигуровки и данъци. Не е необходимо да се разкрива работно място или да се сключва трудов договор с юрист. Компанията няма задължение да го обучава или да отделя допълнителен ресурс за квалификацията му.

Предимство на външния правен консултант е и опитът, който привнася в компанията. В своята дейност адвокатът се среща с разнообразни взаимоотношения, които намират нормативни решения в различни области на правото. Това е предпоставка адокатът да се запознава с много казуси, да ги анализира и да търси решение.  Не без значение е процесуалният опит на адвоката. Най-голяма експертиза се получава в представителството на лицата пред органите на съдебна власт. Това е така, тъй като всяко дело изисква всеобхватна подготовка, задълбочено проучване на практиката, преценка на фактите,  прогнозиране на резултата. Опитът, придобит чрез процесуалното представителство в различни клонове на правото, допълва експертизата на адвоката. Това го прави предпочитана фигура пред назначаването на лице с по-малко опит или такъв, натрупан само в определена област на дейност.

Предимство в дейността на външния консултант е и липсата на трудовоправна връзка с компанията, както и на служебна йерархия.  По този начин адвокатът дава мнението си безпристрастно, анализира фактите обективно, отговорно  предлага решения.

Сред партньорите, които се довериха на адвокат Снежина Ковачева чрез използване на услугата „абонаментно правно обслужване“ са водещи организации като:

  •  Технически университет – Варна,
  • „Ера България“ АД,
  • „Български морски квалификационен център“ ЕАД,
  • „Ривиера“ АД и др.

Ако и Вие имате нужда от правно обслужване във всяка стъпка и по всяко време от вашата дейност, може да се свържете с адвокатската кантора.

logo