доц. д-р Мария Станимирова

Познавам адвокат Снежина Ковачева като опитен адвокат със сериозна правна експертиза в области, свързани с арендуването и наемните отношения в земеделието, както и финансирането на земеделски производители чрез фондовете на ЕС и други програми. Адвокат Ковачева е отзивчива за участие в публични лекции пред студенти и в семинари с представители от практиката на катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна. Сериозната й професионална подготовка по посочените теми и готовността и желанието й да сподели своя опит правят срещите с нейно участие винаги интересни и много полезни. Благодарим за ползотворното сътрудничество!

Валентин Зеленченко

„Пътно строителство“ АД-Добрич
„Пътно строителство“ АД закупи имот в гр.Варна. Няколко години след покупката се оказа, че трето лице също има претенции за собствеността върху имота. Обърнахме се към адвокат Снежина Ковачева по препоръка на неин колега. Тя направи проучване на цялата история на имота, при което стана ясно, че Община Варна погрешно е установила някои факти и неправилно е реституирала имота на лице, което никога не е било собственик на имота. След като не успяхме доброволно да решим спора, адвокат Ковачева заведе иск. Делото не само приключи успешно за нас, но и стана първото такова, по което Върховния касационен съд уеднакви противоречивата практиката, която Варненски окръжен съд имаше по подобни казуси. За имота вече няма никакви претенции, а „Пътно строителство“ АД скоро ще реализира върху него свои инвестиционни намерения. В работата си адвокат Ковачева показа висок професионализъм, компетентност и експедитивност, поради което бих й се доверил отново!

Теодора Димитрова

Председател на СД на ЕРА България АД
Съвместната ни работа с адвокат Снежина Ковачева започна през 2007 г. Вече четиринадесет години тя консултира нашите клиенти от страната и от чужбина в придобиването на недвижими имоти в България, регистриране на дружества на чуждестранни клиенти от Европа и Русия и други юридически услуги. С адвокат Ковачева работихме по проект за създаване на дружеството ЕРА България АД, което от 2006 г. има изключителни права за България на международната марка ERA Real Estate. Адаптирането на договорите за франчайзинг, с които вече 14 година предоставяме права на независими български агенции за недвижими имоти беше с участието на адв. Снежина Ковачева. В мрежата на ERA Недвижими имоти членуват близо 30 независими компании и работят над 200 членове. Дейността на адв. Ковачева имаше съществена роля в съдебни спорове, в които длъжници на ЕРА България АД оспорваха правата ни за България. По тези случаи Снежина показа изключително задълбочена и прецизна експертиза. В сътрудничество с екипа на дружеството ни успяхме да спечелим делата. Най-ценното в подхода на адв. Ковачева беше извънсъдебното споразумение, което постигнахме в тези спорове. Благодарна съм за възможността да познавам личност като Снежина Ковачева, за отношението и обслужването на интересите на фирмите ми и нашите клиенти.

Нора Тодорова

СЕО, гр.Варна
Обърнах се към услугите на адв. Ковачева по препоръка на моя приятелка, по повод една доста неприятна и деликатна ситуация на работното ми място. Желанието ми беше, проблемът да бъде разрешен възможно най-скоро, като бъде избегнато съдебно дело, но и така, че решението да бъде благоприятно за мен и да мога да получа дължимото, адекватно обезщетение. Останах много приятно изненадана от професионалното и адекватно отношение на адвокат Ковачева. След две срещи, конкретни съвети и съдействие от нейна страна, приключихме случая, по възможно най-добрият начин за мен. Какъвто и казус да имате, ви препоръчвам горещо услугите й. Ще получите точно, ясно и конкретно становище и съдействие, без да ви губи излишно времето, нещо което е много ценно и се среща рядко сред хората в този бранш.

Ваня Яначкова

Мениджър
Ваня Яначкова, мениджър Преди известно време имах проблеми с една известна агенция за недвижими имоти. Споделих с моя приятелка за тях и тя ми препоръча адвокат Ковачева. В деня на делото, влязохме в съдебната залата и когато видях агресивните адвокати на фирмата за недвижими имоти силно се разтревожих, но адвокат Ковачева беше желязна. Делото приключи в моя полза. Никога не съм преживявала в живота си по-удовлетворяваща, категорична и професионална победа. Изключително съм благодарна не само за възстановените финансови средства, но и за моралното удовлетворение.

Лиляна Савова

Председател на УС на Институт „Итера“ и Камара на медиаторите в България
С адвокат Снежина Ковачева работим съвместно по дела, свързани с публични институции. Снежина показа задълбочена и прецизна експертиза и специализиран опит в този вид дела. Благодаря за отношението към целият ни екип!

Георги Господинов

земеделски производител, гр.Генерал Тошево
Като земеделски производител участвам в множество програми. Дейността ми зависи от административни актове, издавани от съответните Общински служби по земеделие, Държавен фонд „Земеделие“ и Разплащателна агенция. В дейността ми често възникват спорове с администрацията. На няколко пъти Държавен Фонд „Земеделие“ отказа изплащането на финансова помощ по програми за подпомагане развитието на земеделските земи. По всички тези спорове се обърнах към адвокат Ковачева. Тя обжалва всички актове и действия на администрацията, които ме засягаха по неблагоприятен начин. За много кратко време навлезе в спецификата на селскостопанския бизнес и в множеството изисквания към него. С последователно отношение, задълбочен анализ на проблема, прецизно проучване на националната и европейска съдебна практика, тя успява да постигне положителен за мен резултат.

Веселина Савова

Председател на УС на СНЦ „Булгарика“
Работим с адвокат Снежина Ковачева по повод дела с институции, в чиито предмет се засягат и значими обществени интереси. Адвокат Ковачева е компетентна, отговорна и прецизна в дейността си. Има отношение към нас като нейни клиенти и към казусите, по които работи. Благодарим за ползотворното сътрудничество!

Захари Георгиев

гр. Добрич
Аз и брат ми имахме имотни проблеми с нашия чичо. Ние сме от град Добрич и първоначално се обърнахме към местен адвокат. Тъй като градът ни е малък и всички се познават, в последствие решихме да се доверим на адвокат, който не работи в нашия град. Мой приятел ми препоръча адвокат Ковачева. Вече бяхме загубили едно от делата на първа инстанция и знаехме, че ще е трудно да обърнем резултата. Адвокат Ковачева обаче подготви изключително мотивирана жалба. Откри грешки в работата на съда и направи такъв анализ на доказателствата, че голяма част от нейните мотиви, залегнаха в решението на окръжния съд. Спечелихме делото. В последствие й се доверихме и за други наши имотни дела, които приключиха с успех за нас. През целия процес на съвместната ни работа адвокат Ковачева ни даваше пълна информация за движението на делата, ясно и точно ни разясняваше какви действия следва да се предприемат и какво предстои. Благодарим й за проявения професионализъм и всеотдайност.

Димитър Катранджиев

земеделски производител, гр.Добрич
Аз съм голям земеделски производител в Северна Добруджа. Преди време имах сериозен имотен проблем, както и спънки в дейността ми от страна на общинската служба по земеделие. По препоръка на мои колеги се обърнах към адвокат Снежина Ковачева. Имотният проблем изглеждаше нерешим, но тя намери основание, въз основа на което да поискаме от съда да развали няколко сделки. По същия непоколебим начин успя да се справи и с бездействието на администрацията. Благодарен съм ѝ, че в онзи труден момент вдъхна в мен спокойствие и сигурност и успя да разчисти камъните по пътя на бизнеса ми.

инж. Тони Чакъров

гр.Варна
Имах проблем с работодателя си, едно от големите предприятия в град Варна. Препоръчаха ми да се обърна към адвокат Ковачева. Бях скептичен, че мога да изляза от спора като победител, тъй като работодателят ми е голяма компания, зад която стоят мощни адвокатски кантори. Адвокат Ковачева прецизно разграничи стоящите пред мен проблеми и начерта път на действие, който да следваме. Тъй като бях много притеснен, се консултирах и с други специалисти в областта на трудовото право. Те ми даваха съвети, различни от тези на адвокат Ковачева. Въпреки това аз реших да й се доверя и да следвам начертаната от нея стратегия. След като работодателят отказа да решим спора помежду си доброволно, бяхме принудени да заведем множество дела. Оказа се, че всички предварителни действия, които бяхме предприели по съвет на адвокат Ковачева, се оказаха път в правилната посока. Безусловно спечелихме всички дела. Благодарение на нейната работа излязох победител, въпреки икономическата и юридическа мощ на моя работодател. Добър адвокат! Върна доверието ми в справедливостта.

Пенка Христова

гр.Варна
Синът ми претърпя трудова злополука в чужбина. В следствие на нея получи трайни физически увреждания. Независимо от тежкото му състояние работодателят отказа съдействие. Нещо повече, принуди го да подпише редица документи, с които се опита да заобиколи закона и да намали отговорността си по повод на злополуката. По препоръка на наши приятели се обърнахме за помощ към адвокат Ковачева. Тя ни посъветва да не подписваме нищо. Подробно ни обясни какви са стъпките за действие и пътя на защита. Поради отказа на работодателя до постигнем споразумение пристъпихме към завеждане на дело. Въпреки, че трудовата злополука беше настъпила и в резултат на проявена небрежност от страна на сина ми, адвокат Ковачева успя да постигне максимални резултати. Присъденото му обезщетение за неимуществени вреди бе в размер, надвишаващ този, който съдът обичайно определя за сходни телесни увреждания. По нейно искане съдът осъди работодателя и за пропуснати ползи. След проучване на немското законодателство адвокат Ковачева установи, че работодателят неправомерно е заплащал на сина ми възнаграждение под минималното установено такова в Германия за строителния отрасъл. Оказа се, че това е масова практика. Работодателите се възползват от липсата на информация у работниците и злоупотребяват с труда им. Към настоящия момент синът ми отново работи в Германия, но благодарение на проучванията и работата на адвокат Ковачева е много по-информиран и уверен в правата си. Благодарим на адвокат Ковачева за проявените професионализъм, последователност и честност в работата й.

Росица Петрова

гр.Варна
Работих в държавна администрация в сферата на образованието. Бях част от ръководния ѝ екип. Имах професионални различия с новоназначен директор. Обърнах се към адвокат Снежина Ковачева с молба да ме посъветва как да постъпя. Следвах всеки един от съветите ѝ. В един момент в служебните ми проблеми се намесиха няколко институции. Те се опитаха да ме убедят, че не съм права в действията и позицията си. Спорът между мен и директора не се разреши доброволно и беше отнесен в съда. След консултация с Инспекцията по труда изгубих всякаква надежда, че ще спечеля делата. Опитаха се да разколебаят доверието в адвоката ми. Мои близки ме убеждаваха да не се захващам с дела, тъй като ще се проточат дълго и ще бъдат „купени“ от противника ми. Още след първото дело разбрах, че всички съвети на адвокат Ковачева са били правилни. Благодарение на нейната прецизна работа, обективна оценка и увереност си върнах достойнството и авторитета. Усещането да излезеш победител е невероятно!

Салават Мигранов

юрист, гр. Москва
Я знаком с адвокатов Снежиной Ковачевой почти 15 лет. За это время Снежина показала себя высоклассным юристом, хорошо разбирающимся в законодательстве и в правоприменительной практике. Снежина умеет находить оптимальные решения. С ней всегда приятно общаться: Снежина доброжелательна и пунктуальна. С таким адвокатом можно решать любые вопросы, любой сложности.

Денислав Денчев

гр.Варна
Имах проблеми със собственика на колбасарски магазин, разположен под моя апартамент. Съседът ми беше монтирал хладилни агрегати, които вдигаха шум и смущаваха нормалното ползване на моя имот. В продължение на една година търсих съдействие от административни органи, но след поредица от бланкетни отговори, реших да се обърна към адвокат. Препоръчаха ми Снежина Ковачева. След като подробно й разясних ситуацията, в която се намирам, тя разкри пред мен няколко възможности за защита, които да ни доведат до успех. Възползвахме се от всички. Адвокат Ковачева подробно ме информираше за хода на делото. Непрекъснато бях във връзка с нея и заедно обсъждахме всеки един детайл. За малко повече от една година постигнахме резултат, който няколко администрации преди това не успяха или отказаха да постигнат. Към днешна дата знам, че когато се обърнеш към професионалист, спестяваш време, а дори и пари.

Тодор Маджаров

гр.Варна
Силно бих препоръчал услугите на адвокат Ковачева. Тя показа професионализъм и опит. Потърсих я във връзка с отказа на известен застраховател да обезщети семейството ми. Застрахователят в кратък срок изплати дължимата сума. Препоръчвам на всички да потърсят услугите на адвокат Ковачева и да не се отказват от правата си. Винаги има шанс да се спечели, но трябва да се борим и положим усилия за това. БЛАГОДАРЯ, адвокат Ковачева!

Калин Стоянов

гр.Варна
Познавам Снежина Ковачева като добър адвокат и отговорен професионалист. През годините съм ползвал услугите й по индивидуални казуси, свързани с покупка и продажба на недвижими имоти, проучване на собственост, регистрация на фирми, представителство на местни и чуждестранни граждани. Част от случаите, по които успешно сме работили заедно, са свързани с неизпълнени ангажименти на строители към купувачи на жилища, ново строителство. Ангажирал съм адвокат Ковачева и по два лични казуса, които бяха разгледани от съда. Снежина спечели и двете дела.