Партньори


Динамичните процеси, в които живеем разкриха необходимостта от намирането на среда, където хората говорят на един език, имат общи идеи, подпомагат дейността си, представят експертизата си. Все по-осезаема става нуждата от обединение, сътрудничество, доверие. От общност, с която споделяме еднакви ценности. От среща с хора, които са социално отговорни и излъчват сходни послания. От съмишленици, партньори, поддръжници.

Взаимопомощта и сътрудничеството  са принципи, които следвам неизменно. Вярвам, че в основата на всяка успешна дейност стоят партньорските взаимоотношения. Те помагат за обмяната на опит, за натрупването на знания, за споделянето на възможности. Затова вече няколко години заедно с моите партньори участваме в обществени инициативи, семинари, благотворителност. Споделяме каузи, трупаме опит, вдъхновяваме идеи.

Сред организациите, които са доказани партньори в моята дейност са: