уебинар1

уебинар5

уебинар4

уебинар3

уебинар2

уебинар

Отзвук от уебинара “Арендните договори – правни въпроси и възможни решения


Уебинарът „Арендните договори – правни въпроси и възможни решения“, организиран от Катедра “Аграрна икономика” при Икономически университет – Варна, беше посрещнат със засилен интерес.

На него присъстваха представители на аграрния бизнес, на академичната и научна общност, представители на Института по аграрна икономика – София, Аграрен университет – Пловдив, Европейската асоциация по аграрно право, представител на Национална служба по съвети в земеделието, преподаватели, студенти, адвокати.

Уебинарът получи медиен отзвук от Радио Варна при Българско национално радио.

Доц.д-р Мария Станимирова акцентира на тенденцията в развитие на арендното възнаграждение и на цената на земеделската земя през последните години. Подчерта важността на това да се води статистика, за да се отчита динамиката на поземлените отношения.

Г-н Юри Зарев постави изключително интересен въпрос в областта на административното право – дали условието към бенефициентите по програмите за подпомагане на земеделските производители да се представят вписани договори за ползване на обектите за земеделско производство, е основание да се откаже такова и може ли такъв отказ на ДФЗ да бъде отменен от съда.

Доц. Минко Георгиев от АУ-Пловдив обърна внимание, че въпросът за конверсията на недействителните договори за аренда е важен и следва да се разглежда задълбочено.

Г-н Никола Воденичаров – собственик в „Агроспектър“ ООД, сподели интересни въпроси от практиката и коментира необходимостта от дигитализация на селското стопанство.

Участниците сърдечно поздравиха адвокат Снежина Ковачева за блестящото представяне на темата за арендните договори.