seminar-Linkedin(3)

Курс-семинар "Специфики в оценяването на земеделските земи"

с участието на доц.Мария Станимирова, Светла Попова и адвокат Снежина Ковачева – Варна

За втора поредна година лекторският екип ще участва в курс за повишаване на квалификацията на сертифицирани оценители.
 
Този път организатор е Софийската регионална колегия на КНОБ. Темата е „Специфики при оценяването на земеделските земи“.
 
Доц.Мария Станимирова ще разкаже за динамиката в пазара на земеделските земи и за информационните източници, от които следва да се извлича относимата информация.
 
Светла Попова ще разясни какви са методите и подходите за оценяване на този актив като даде конкретни примери от практиката.
 
Адвокат Снежина Ковачева ще разгледа въпроса какви са последиците на вписаните договори за ползване на земеделска земя при промяна на нейното  предназначение и следва ли тези последици да намерят отражение в подходите за оценяване. Кога е налице стопанска непоносимост и кога непреодолима сила (форсмажор) и как се установяват? По какъв начин наличието на тези обстоятелства могат да се отразят при оценката на актива.
 
Семинарът е насочен към оценителски правоспособности: ”Земеделски земи и трайни насаждения“.  Всеки от участниците ще получи удостоверение за пет часа надграждащо обучение.
 
Семинарът ще се проведе онлайн, на  14 май 2022 г./събота/, с платформа ZOOM.
 
Повече подробности на сайта на камарата.