Семейно и наследствено право


Част от споровете, които възникват в нашето всекидневие са свързани с личните отношения между съпрузите, имуществените им отношения по време на брак или след развод, упражняването на родителските права, определянето на личните отношения и  издръжка на децата, ползването на семейното жилище. Въпроси възникват и във връзка с наследяването, определянето на наследствени дялове, накърняване на запазената част от наследството.

Споровете между родители и деца, съпрузи или роднини се отличават с висок емоционален заряд. За мен чувствителността в тези взаимоотношения не е без значение, за това подхождам с разбиране и такт. При решаването им  се водя от принципа, че понякога за клиента е важно да запази нормални отношения с близките си. В тези ситуации е добре проблемите да бъде решени по пътя на преговорите. Едва когато доброволното им уреждане е невъзможно, пристъпвам към действия за съдебното им разрешаване.

Семейно-наследствените спорове стават повод и за различни форми на домашно насилие. Често жертвата не търси професионална закрила  поради срам, неудобство, страх, безизходица. Практиката ми показва, че споделянето на проблема, търсенето на професионален съвет или помощ, е малка, но решаваща стъпка за предприемане на действия за защита от домашно насилие.

Ако желаете да получите повече яснота относно възможностите Ви за защита  при възникнал семеен или наследствен спор, свържете се с мен.

logo