Процесуално представителство


Проучване

Задълбоченото проучване е в основата на успешното решаване на съдебното производство. По време на тази фаза работя усилено със своите клиенти, за да разбера спецификите на всеки проблем, отношения, отрасъл или бизнес, така че клиентът да е стъпка напред в съдебната зала. Предварителното и задълбочено проучване на фактите, доказателствата и съдебната практика са от съществено значение за успешния изход на едно дело. Твърдо вярвам, че подготовката е ключът към успеха в съдебните спорове.

Преговорен процес

Вярвам, че всеки един спор може да бъде решен по пътя на преговори, извънсъдебно, с минимизиране на разходите за водена на дела. Винаги приемам, че всеки случай може да стигне до съд, но споразумението понякога представлява по-ефективна алтернатива на процеса. Ако другата страна не желае да стигне до разумно решаване на проблема, аз не се колебая да заведа дело или да участвам във вече заведен съдебен процес. Винаги спазвам добрия тон в спора между две страни, но без да правя компромис с търсенето на справедливост.

Съдебен процес

Когато става въпрос за съдебно дело, аз не се колебая да го заведа и да Ви представлявам във всички инстанции до окончателното му приключване.

logo