ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ВОДЕНЕ НА СЪДЕБНО ДЕЛО


Проучване на съдебно дело

Задълбоченото проучване е в основата на успешното решаване на съдебното производство. По време на тази фаза работя усилено със своите клиенти. Целта е да разбера спецификите на всеки проблем, отношения, отрасъл или бизнес. Това е важен процес в оформянето на стратегия, така че клиентът да е стъпка напред в съдебната зала. Предварителното и задълбочено проучване на фактите, доказателствата и съдебната практика са от съществено значение за успешния изход на едно дело. Твърдо вярвам, че подготовката е ключът към успеха в съдебните спорове.

Преговорен процес

Вярвам, че всеки един спор може да бъде решен по пътя на преговори, извънсъдебно, с минимизиране на разходите за водена на дела.  Споразумението понякога представлява по-ефективна алтернатива на процеса. Но всеки случай може да стигне до съд. Ако другата страна не желае да стигне до разумно решаване на проблема, аз не се колебая да заведа дело или да участвам във вече заведен съдебен процес. Винаги спазвам добрия тон в спора между две страни, но без да правя компромис с търсенето на справедливост.

Съдебен процес

Когато става въпрос за съдебно дело, аз не се колебая да го заведа и да Ви представлявам във всички инстанции до окончателното му приключване.

Подготовка по казуси и съдебно дело

Разнообразието от граждански, търговски или административни казуси е толкова голямо, че не може да бъде обхванато в рамките на един клон на правото.  Един въпрос може да има както гражданско-правен, така и административно-правен характер. Oпределени действия могат да бъдат квалифицирани като престъпление и да се разглеждат от нормите на наказателното право. Зад един проблем е възможно да се крият няколко други.

В дейността ми на адвокат се водя от разбирането, че най-добри резултати се постигат тогава, когато  един случай се разгледа от различни специалисти. Ето защо, при необходимост  си взаимодействам с архитекти, геодезисти, финансисти, икономисти, счетоводители, данъчни консултанти, одитори, пеналисти и други. Това сътрудничество е особено важно при воденето на съдебен процес. 

Въпросите, които възникват във взаимоотношенията между правните субекти са толкова много, че често изискват мнението на специалисти от други професионални области.

Комплексен подход 

Необходимостта от комплексен подход и прилагането на знания от различни експерти най-ясно се откроява при осъществяването на търговска дейност и воденето на съдебно дело.

Търговците често се изправят пред необходимостта от правна, данъчна и финансово-счетоводна консултация. Една сделка, доставка или услуга може да породи неблагоприятни последици, ако предварително не е преценено какви са данъчните задължения за търговеца, какъв е очакваният финансов резултат,  каква е правната рамка.

Когато проучвате вещно-правния статут на един имот  е повече от необходимо да знаете параметрите му на застрояване, точната му площ, разположението на границите му. В тези случаи освен юрист Ви е необходим и опитът на архитект или геодезист.

При подготовката на дело, когато за изясняването на определени факти се изискват специални знания, помощта на съответния експерт е повече от препоръчителна.

Не се колебайте да се свържете с мен по всякакви въпроси, които възникват във Вашето ежедневие. Там, където е необходима допълнителна експертиза, ще потърсим съдействие от  моите партньори или колеги. Те с радост ще споделят своя опит, за да можем заедно да постигнем най-добрия за Вас резултат.

logo