advokat-kovacheva (20)

Изменение на кадастралния регистър

Изменения на кадастралния регистър.

Снежина Ковачева

- адвокат

В кантората дойде Стефан със следния казус:

Притежавал имот по наследство от своя дядо, в който искал да построи къща. Когато предприел действия за издаване на скица установил, че в кадастралния регистър имотът бил записан на лицето Ивайло Х., който се легитимирал като собственик по силата на нотариален акт за дарение. Службата по кадастър отказала да издаде скица на Стефан, докато спорът кой е собственик не бъде решен по съдебен ред. Стефан завел дело против Ивайло Х. с твърдение, че не е могъл да стане собственик на имота на основание договор за дарение (т.нар. отрицателен установителен иск).

advokat-kovacheva (17)

„Изкуствено създадени условия“ от земеделските производители – налице ли са такива във Вашия проект?

"Изкуствено създадени условия"

Снежина Ковачева

- адвокат

Един от последните случаи в моята практика бе обжалването на заповед, с която  Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ отказа финансова помощ на кандидат по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Причини за отказа