Събития


seminar-Linkedin(3)

Регионална колегия на София град и София област на Камарата на Независимите Оценители в България

организира квалификационен курс/семинар на тема:  "Специфики в оценяването на земеделските земи"
Гост лектор: адвокат Снежина Ковачева

Прочети повече
webinar-linkedin-spons (2)

Катедра "Аграрна Икономика" при ИУ-Варна организира

публична лекция на тема "Правни основания за ползване на земеделските земи"
Гост лектор: адвокат Снежина Ковачева

Прочети повече
kamara

Камарата на независимите оценители в България организира

Квалификационен курс за придобиване оценителска правоспособност по „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“, организиран от Камарата на независимите оценители в България
Гост лектор: адвокат Снежина Ковачева

Прочети повече
поземлени отношения

Адвокат Снежина Ковачева с публикация в практично ръководство в полза на

земеделски производители, представители на публичната администрация, оценители на земеделски земи, при разработване на планове за развитие на стопанствата и кандидатстване за финансирането им и др.

На 14-16 юли 2021 г. в гр.Хисаря се проведе работна среща на екипа, участващ в проект „Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“. На срещата бяха обсъдени редица въпроси по развитието на поземлените отношения. Изследванията на участниците по проекта са представени в практическо ръководство. 

Адвокат Снежина Ковачева е един от авторите в практическото ръководство. 

Прочети повече
кноб 1

Адвокат Снежина Ковачева - лектор пред Камарата на независимите оценители в България

Регионална колегия Варна на КНОБ организира на 22.05.2021 г. квалификационен семинар на тема:

 

,,СПЕЦИФИКИ В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОЗЕМЛЕНАТА РЕНТА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА ПО ПРИХОДИТЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ”.

Адвокат Снежина Ковачева ще разясни пред участниците какви са особеностите при сключване на арендните договори  и формирането на арендното плащане.

Прочети повече

event cover-1

Предварителният договор за покупка на имот - какво трябва да знаем?

“Ера България” АД – една от водещите франчайзингови компании в областта на недвижимите имоти,  организира уебинар на тема: 

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?

ГОСТ ЛЕКТОР: адвокат Снежина Ковачева

Прочети повече

IMG-20210308-WA0006

Адвокат Ковачева – лектор в Икономически университет – Варна

На 22.03.2021 г. от 10:00 часа Катедра “Аграрна икономика” при Икономически университет – Варна, съвместно с адвокат Снежина Ковачева организират уебинар на тема: “АРЕНДНИТЕ ДОГОВОРИ – ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ”

Прочети повече